يكشنبه 2 آبان 1400 | Sunday 24 October 2021

من يك معلم ام
كار من باغبانى ست
شغل من به ياد آوردن است
من يك تذكر دهنده ام
من به ياد مى آورم
هدف ام تغيبر است
i am a teacher
my profession is gardening
my job is to remember
i am an awakener
i remember
my goal is change

Tell everyone about my story. In Iran, there is a teacher who sings a mother song next to the window and the sea along with the birds of peace
.
‎داستان مرا به همه بگوييد.در ايران آموزگارى هست، كه هر روز كنار پنجره و رو به دريا همراه با پرندگان صلح  ترانه ى مادرى مى خواند

تمامی حقوق این محفوظ و متعلق به با تارنمای دیار فردوس می باشد.

طراحی و اجرا "یکان پرداز آسیا"

Template Design:Ypa Group