يكشنبه 2 آبان 1400 | Sunday 24 October 2021

من
بلد نيستم
آموزگارِ
 آسمان
باشم
 بلدم
اما
 در هر غروب
خورشيدِ صلح
را
 به طلوعى دوباره
براى
بچه هاى زمين
دعوت كنم
من
آموزگار زمين ام

فردوس حاجیان

تمامی حقوق این محفوظ و متعلق به با تارنمای دیار فردوس می باشد.

طراحی و اجرا "یکان پرداز آسیا"

Template Design:Ypa Group