يكشنبه 2 آبان 1400 | Sunday 24 October 2021

ياد ندارم
 چندمين غروبِ پاييز بود؟
ياد دارم
امّا
خواهر "بزرگ" ترم
درِ گوشى
  برايم
از زمستانى سخت
حرفهايى مى گفت
عجيب

تمامی حقوق این محفوظ و متعلق به با تارنمای دیار فردوس می باشد.

طراحی و اجرا "یکان پرداز آسیا"

Template Design:Ypa Group